Skål'ın Tarihçesi

1932 Yılında, İsveç ile Fransa arasında  gerçekleşmesi planlanan ilk uçuş (Paris - Stockholm) anlaşmasının imzalanmasından sonra, bir grup Fransız  turizmci, Stockholm'a İsveçli turizmciler tarafından davet edilirler. Açılan yeni uçuş hattını kutlamak adına.

 

Buradaki ağırlamanın ardından doğan güçlü arkadaşlıklardan sonra, lokal ve uluslararası ilişkilerin, arkadaşlıkların, bu tarz birlikteliklerle güçlendiği savı ile, Fransız Turizmciler bu ilişkiyi yürütmek ve yönlendirmek için, belli bir organizasyon çatısının kurulmasına karar verirler. Önceliği ''Dostluk'', ''İyi Niyet'' olan bir çatı...

Ve 16 Aralık 1932 de Paris'te ilk kulüp kurulur. Başkanı Rene Genestie.

 

27 Nisan 1934 te ise, 5 ayrı ülkeden 12 ayrı kulüp kuruluşu bu oluşumu takip eder. Bunun üzerine, aynı gün, Skal  kulüplerini dünya geneline yayma ve uluslararası bir organizasyon şemsiyesi altında toplama fikri de Florimond Volckaert tan gelir. Ve bu amaçla 27 Nisan 1934 te Paris, Hotel Scribe'te bir kokteyl düzenlenir. Ertesi gün, yani 28 Nisan 1934 te ise, düzenlenen ilk resmi toplantıda, ilk kuralların tespit edildiği geniş gündemli bir toplantıda Başkanlığa Florimond Volckaert'in atanmasıyla A.I.S.C ''Association Internationale des Skal  Clubs resmen kurulur.

Lütfen güvenlik kutucuğunu işaretleyin 011skalin-tarihcesi 1skalin-tarihcesi,, 0 sub tr