Protokol Klavuzu

Neden Protokol Kılavuzumuz Var?
 
Skal kadar karmaşık ve bu kadar değişik ulusal ve kültürel farklılıkların olduğu bir kuruluşta, çalışmalarımıza yardımcı olmak için yol gösterici ilkelere ihtiyacımız vardır. Kulüpler, Ulusal/Bölgesel Komiteler ve diğerleri tarafından, etkinliklerine davet ettikleri Skal ileri gelenlerini en iyi şekilde nasıl itibar edeceklerine ve aslında kendi toplantılarının işleyişine ilişkin, bir çok soru sorulmaktadır.
“Protokol” kelimesi genellikle insanları kaygılandırır ve yanıltır. Buna gerek yok. Sözlükte protokol “diplomatik etiket” veya başka bir deyişle, en basit şekilde – sadece görgülü davranış olarak tanımlanmaktadır. Evimize geldikleri zaman saygıdeğer konuklara nasıl davranmak ve rahat ettirmek istediğimizin fiziksel  göstergesidir.  
                                  
Başarılı olması için düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bu Kılavuz, Skal içinde benimsenecek Protokol hakkında genel ilkeleri verme amacını taşımaktadır. Her hangi bir ülkenin yerel ihtiyaçlarıyla bağlantılı olmalıdır, ama eğer Skal Protokol Kılavuzu bir rehber olarak kullanılırsa, mahcup olma  ve hatta belki de gücendirme ihtimali önlenecektir. Skal Organizasyonunun her düzeyinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Bu Kılavuz sadece Protokolü değil, buna ek olarak, birlikte sürdürdüğümüz Skal yaşantımızı etkileyen diğer hususları da kapsamaktadır.  Kılavuza aşağıdaki hususlar dahildir:
 
 • SKAL ETKİNLİKLERİNE DAVET.
 • BİR ETKİNLİKTE ÖNERİLEN PROTOKOL.
 • YENİ BİR KULÜBÜN AÇILIŞ GECESİ.
 • SKAL VE SKAL ONURUNA KADEH KALDIRMA
 • SKAL İŞARETLERİ (ROZET VE REGALYA)
 • SKAL INTERNATIONAL’IN KULLANILACAĞI ZAMANLAR
 • TOPLANTILARIN YÖNETİMİ
 • ULUSLAR ARASI SKAL MARŞI
 • SKAL ETKİNLİKLERİNE DAVET
 
Skal International’ın katılımını gerektiren davetler
 
A.1.1. Skal International’ın Yönetim Kurulundan sadece bir üyeyi davet etmek isteyenler, davet mektubunu Uluslar arası başkana göndermelidir. Eğer Başkan katılamayacaksa ve bir yardımcının katılımının uygun olacağını düşünürse, davetiye iki başkan yardımcısından birisine veya gerekirse, davet eden mercie danışıldıktan sonra, Yönetim Kurulu üyelerinden birine iletilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu üyesi resmen Başkanı temsil eder ve etkinlikteki en yüksek merci olarak değerlendirilir.

A.1.2. Eğer, Uluslar arası başkan veya tayin edilen yardımcının davetine ek olarak, daveti yapan merci, Yönetim Kurulunun başka bir üyesini veya diğer üyelerini veya Uluslar arası Skal Konseyinin Başkanını davet etmek isterse, o zaman bu davetiye doğrudan ilgili kişiye gönderilebilir, ama Uluslar arası Başkan da, davetiyenin gönderildiği konusunda bilgilendirilmelidir.

A.1.3  Genel Sekreteri veya Genel Sekreterlikteki her hangi bir üyeyi davet etmek isteyenler, Uluslar arası Başkana soracaklar ve kararı o verecektir.

Diğer Skal / Sivil vs. Kuruluşların Davet edilmesi

Skal International üyelerinin de davet edildiği durumlarda.

A.2.1. Davet, davetiyeleri çıkaran merciin takdirindedir. Ancak, Başkan veya Skal International’dan davet edilen diğer her hangi biri, kiminle tanışma onuruna erişeceklerini bilmeleri ve buna göre hazırlık yapabilmeleri için, bu davetiyelerin gönderildiğinden haberdar edilmelidir.

A.2.2. Aynı şekilde, davet edilen yerel makamlar, davette bulanacak ve tanışacakları Uluslar arası / Ulusal / Bölgesel / Yerel Skal yetkililerinin farkında olmalıdır.

Skal International üyelerinin davet edilmediği durumlarda.

A.2.3. Davetler ve nasıl gönderildikleri tamamen daveti yapan merciin takdirindedir. Ulusal / Bölgesel Komitelerin ve her Kulübün, kendi kullanımları için, bu dokümanda belirtilen ilkeler çerçevesinde ve kendi Ulusal /yerel koşullarına ve geleneklerine uygun prosedürler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. Skal içinde, davetin yapıldığı görevli, davetin yapıldığı tarihle olayın gerçekleşeceği tarih arasında değişmektedir ve muhtemel mahcubiyetlerden kaçınmak için davetiyelerin, davetin kime hitaben yapıldığı açıkça belirtilerek, Sekreterden Sekretere gönderilmesi önerilmektedir.

Genel Yorumlar
A.3.1. Bir davet yapıldığı zaman, mümkün olduğunca, aşağıdaki hususları kapsamalıdır:
 • Ziyaretin süresi,
 • Ziyaretin finansal boyutu, (nakliye, konaklama, yemekler, vb)
 • Davete eşin dahil olup olmadığı,
 • Belirli etkinlik için önerilen kıyafet, örneğin takım elbise, smokin, şık-rahat, rahat, vs.
 • Skal regalyasının takılıp, takılmayacağı ve ne zaman takılacağı,
 • Katılan diğer yetkililerin adları ile unvanları ve eğer uygun olursa, resmi veya diğer yetkililerin bulunduğu durumlarda, doğru hitap şekli.
 • Programın genel formatı ve resmi konuşma gerekip gerekmeyeceği.
 
ETKİNLİKTE ÖNERİLEN PROTOKOL
 
Skal International davetli olduğunda

B.1.1. Skal International’ın Başkanı (veya başkanı temsil etmek üzere resmen yetkilendirilmiş kişi) geldiğinde, organize eden kuruluşun Başkanı tarafından havaalanında, demiryolu garında, vb. karşılanmalıdır. Tahsis edilen otel odasının, Başkanı mümkün olduğunca rahat ettirecek şekilde düzenlenmesi için özel çaba sarf edilmeli, uygun olursa özel bar dahil edilmelidir.

B.1.2. Benzer  incelikler, davet edilmiş olabilecek diğer Yönetim Kurulu üyelerine veya Uluslar arası Konsey Başkanına da sunulmalıdır.

B.1.3. Başka mercilere de davetiye gönderildiği zaman, onlara da yerel koşulların gerektirdiği özel ilgi gösterilmelidir.

Not: Skal Dünya Kongresinde uygulanacak protokol, Kongre El kitabında yer almakta ve buna göre uygulanmaktadır.

Skal International Davetli Olmadığı zaman

B.2.1. Yukarıda belirtilenlere benzer incelikler, resmen davet edilen Skal üyesi ve diğer görevlilere de gösterilmelidir.

B.2.2. Burada aynı zamanda, her Ulusal /Bölgesel Komite ve her bir kulübün, kendi kullanımları için bu dokümanda belirtilen ilkelerle ve kendi Ulusal/Yerel koşulları ve gelenekleri ile ilgili prosedürler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir.

Konuşmacıların tanıtımı

B.3.1. Her hangi bir Ulusal, Bölgesel veya Uluslar arası etkinliğinde, toplanan insanlara hitap edilirken, aşağıda belirtilen Rütbe sırası dikkate alınarak, Skal içindeki resmi konumunun tanınması, her Kulübün Protokolünün parçası olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus tanınan şey kişinin kendisi değil, konumudur.

B.3.2. Bu basit etiket tarzı; olayın onuruna ve özellikle mevcut olabilecek yabancılar açısından, Skal’ın itibarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, kuruluşumuz veya Uluslar arası,   Ulusal, Bölgesel veya Kulüp düzeyinde benzer görevler üstlenen bireyler nezdinde oluşabilecek, herhangi bir  mahcubiyeti önlemektedir.

Genel
 
B.4.1. Gelenekler aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki hususlar tavsiye edilmektedir:
 • Ev sahibinin masasına oturacak kişilerin, yemek salonuna diğer katılımcılar oturtulduktan sonra girmesi.
 • Eğer konuşma gerekiyorsa, onur konuğu olarak davet edilen kişi son konuşmacı olmalıdır.
 • Başka yetkililerin (Bakan veya yardımcıları; Eyalet Valileri, Belediye Başkanları veya diğer yerel otoriteler gibi) de davetli olduğu durumlarda, organizatörler, yerel protokolü de dikkate alarak, bu yetkililerle Skal Yetkilileri arasında, yerel protokolü de dikkate alarak, nitelik ve nicelik dengesini temin edecektir.
 • Bütün resmi konukların, ister Skal olsun, ister başkası, yerel program protokolü ve gerçekleştirilecek faaliyetlere katılımları konusunda tam olarak bilgilendirilmeleri, bir inceliktir.
 
SKAL’DA MAKAM SIRALAMASI
 • Genel makam sıralaması
 • Skal International Başkanı.
 • Skal International Başkan Yardımcıları (Başkan Yardımcılığındaki kıdem sırasına göre).
 • Skal International Direktörleri (Direktörlerin kıdem sırasına göre).
 • Skal International Onursal Başkanları (Fransızca alfabetik sıraya göre)
 • Uluslar arası Skal Konseyinin Başkanı.
 • Skal International geçmiş dönem Başkanları (Fransızca alfabetik sıraya göre).
 • Onur üyeleri (Fransızca alfabetik sıraya göre)
 • Skal International denetçileri (denetçilik görevindeki kıdem sırasına göre).
 • Skal International Yardımcı Denetçileri (Yardımcı denetçilik görevindeki kıdem sırasına göre).
 • Uluslar arası Skal Konseyi Başkan Yardımcıları (Uluslar arası Skal Konseyinin Başkan yardımcılığı görevindeki kıdem sırasına göre).
 • Ulusal / Bölgesel Komitelerin Başkanları (Fransızca alfabetik sıraya göre).
 • Uluslar arası Skal Konseyi Üyeleri (Ülke isimlerinin Fransızca alfabetik sırasına göre)
 • Kulüplerin Başkanları (Kulüp numarası kıdemine göre).
 • Ulusal veya Bölgesel Komiteler tarafından düzenlenen etkinlikler
 • Not: Her grup içindeki kıdem sırası için, Genel Makam sıralamasına bakın.
 • Davet eden Ulusal / Bölgesel Komitenin Başkanı
 • Skal International Başkanı (veya resmi vekili)
 • Skal International Başkan Yardımcıları
 • Skal International Direktörleri
 • Skal International Onursal Başkanları
 • Uluslar arası Skal Konseyi Başkanı
 • Yerel Kulübün başkanı.
 • Skal International geçmiş dönem Başkanları
 • Skal International Onur Üyeleri
 • Skal International Denetçileri
 • Skal International yardımcı Denetçileri
 • Uluslar arası Skal Konseyinin Başkan Yardımcıları
 • Diğer Ulusal / Bölgesel Komite Başkanları
 • Uluslar arası Skal Konseyi üyeleri
 • Davet edilen Kulüplerin Başkanları.
 • Bir Skal Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikler
 • Not: Her grup içindeki kıdem sırası için, Genel Makam sıralamasına bakın
 • Davet eden Kulübün Başkanı
 • Skal International Başkanı (veya resmi vekili)
 • Skal International Başkan Yardımcıları
 • Skal International Direktörleri
 • Skal International Onursal Başkanları
 • Uluslar arası Skal kulübünün Başkanı
 • Ulusal Komitenin Başkanı.
 • Bölgesel Komitenin Başkanı (uygulanabildiği durumda)
 • Skal International geçmiş dönem Başkanları
 • Skal International Onur Üyeleri
 • Skal International Denetçileri
 • Skal International Yardımcı Denetçileri
 • Uluslar arası Skal Konseyinin Başkan Yardımcıları
 • Uluslar arası Skal Konseyi üyeleri
 • Davet edilen Kulüplerin Başkanları.
B.4.2.  Bir Kulüp üyesinin kendi Kulübü dışında resmi bir görevi olduğu durumda (örneğin Ulusal / Bölgesel / Uluslar arası Konsey / Uluslar arasıYönetim Kurulu, düzeyinde), bu durum Kulüp tarafından düzenlenen etkinliklerde, yerel koşullara göre ve söz konusu kişinin isteklerini de dikkate alarak, uygun bir şekilde tanınmalıdır. Çoğu zaman, bu tür üyeler tarafından Skal regalyasının takılması, özellikle başka ziyaretçi Skal üyeleri veya üye olmayanlar mevcut olduğunda, etkinliğin itibarına katkıda bulunabilir ve bu durum da, her Kulübün görevlileri tarafından toplantılarda dikkate alınmalıdır.
 
Yeni Skal üyelerinin tanıtılması
 
B.4.3. Skal’a yeni üyelerin tanıtımı, hem kişi için hem de yerel Skal Kulübünün yaşantısı açısından önemli bir an olarak değerlendirilmelidir. Minimum olarak, üyenin ilk toplantısında Başkan (veya görevlendirilen bir üye) mevcut olanlara yeni üyeyi tanıtmalı ve Skal rozetini, Skal International üyelik belgesi ve kartını (eğer gelmişse) ve yerel kurallara göre yeni üyeye verilebilecek diğer şeyleri resmen sunmalıdır.
 
YENİ BİR KULÜBÜN AÇILIŞ GECESİ
 
C.1  Skal Hareketinde ve onun uluslar arası kişiliğinde yeni bir Kulübün resmi açılışı, gururla hatırlanacak bir an olmalıdır.
C.2. Tören yeri özenle seçilmeli, olayı ve yemek düzenini kapsayabilecek kadar büyük olmalıdır ve ayrıca Skal’ın yerel toplumdaki statüsünü yansıtabilmelidir. Gereken her türlü ses düzeni temin edilmelidir.
C.3 Eğer Skal International’ın Başkanı veya temsilcisi varsa, yeni Kulübe Tüzüğü onlar verecektir. Genel makam sıralaması (1) geçerli olacaktır.
C.4. Eğer  Skal International temsil edilmiyorsa, Ulusal Komite tarafından düzenlenen etkinlikte uygulanan makam sıralaması (2) uygulanacak ve Tüzük, en yüksek düzeydeki Ulusal Skal görevlisi tarafından verilecektir.
C.5. Skal International’a doğrudan bağlı bir Kulüp söz konusu olduğunda, törene bir Skal International yetkilisinin başkanlık etmesi olağandır.
Tören
C.6. Resmi açılış töreninin başında, yeni kulüp adına bir sözcü, birkaç kelimeyle, Skal yetkililerine ve olması muhtemel diğer üst düzey yetkililere Hoş Geldiniz der.
C.7. En yüksek düzeydeki Skal görevlisi çerçevelenmiş Kuruluş Beratını, Kulübün kurucu üyelerine sunar ve Kulübün Sekreterine teslim eder.
C.8. Kulüp artık resmen kurulmuş olduğundan, en üst düzeydeki Skal Görevlisi Başkanlık zincirini alır ve seçilen kurucu Başkanın boynuna takar. Böylece, yeni Başkanın görev süresi başlamış olur.
C.9. Sonra, yeni Kulübün Başkanı bütün kurucu üyelere Skal rozetlerini ve Skal International üyelik belge ve kartlarını verir ve kısa bir konuşma yapar.
C.10. Başka insanlar, yerel merciler, vs. de konuşabilir. Uluslar arası Başkan veya onun resmi temsilcisinden veya onların yokluğunda, Ulusal Başkan veya en üst düzeydeki Ulusal temsilciden sonra hiç kimse konuşma yapmamalıdır.
C.11. Bütün formalitelerin, yemek başlamadan tamamlanması tavsiye edilmektedir, böylece orada bulunanlar, rahatlayarak, yeni Kulübün açılış yemeğinin atmosferinin tadını çıkarabilir.
Not: Başkanlık zinciri genellikle Kulüp tarafından temin edilir. Ancak bazı ülkelerde Ulusal Komitenin, yeni Kulübe Başkanlık zincirini vermesi uygulaması vardır ve bu, paragraf C.8 uyarınca açılışı yapan kişi tarafından tören sırasında sunulmalıdır. Kulübün başka kişiler tarafından donatılmasının parçası olarak başka hatıra eşyaları da verilebilmektedir, bu da kabul edilmektedir.   
 
SKAL VE SKAL ONURUNA KADEH KALDIRMA
 
D.1 Skal kelimesinin anlamının kökeniyle Skal Onuruna kadeh kaldırma arasında  çoğu zaman bir karışıklık yaşanmaktadır.
D.2. Skal, anlamı olduğundan daha kolaylıkla hissedilebilen, bir kelimedir. Paragraf D.4’de belirtilen dünyaca ünlü, “Skal Onuruna Kadeh kaldırma” (Skal Toast) sırasında ifade edilen tüm duyguları içermektedir.
D.3. İskandinav Skaldaşlarımız tarafından daha önce yapılan bir araştırma, makaleler halinde Skal News’da yayınlanmıştır. Bu araştırma şunları göstermiştir:
“Skal kelimesi eski İsveç kökenlidir ve diğer şeylerin arasında, çeşitli şekillerde görülen bir içki kadehiydi. Tahtadan yapılır, (vahşi sosyal alışkanlıkların olduğu o günlerde, cam çok tehlikeli olabilirdi) “Skalar” olarak bilinirlerdi. Bunun mantıklı bir sonucu olarak, zapt edilemez hale gelmeden önce, karşılıklı içki içerken “Skal” derlerdi.
Ama Skal ritüeli aynı zamanda çok önemli ve ciddi bir anlam kazanmıştı. Bu  “evin hakimine kadeh kaldırılması” denilen uygulama,  17. yüzyılda dinsel olarak onaylanmamasına rağmen, 1686 yılında İsveç Kilise yasası ile kutsanmıştı. Yasaya göre, bu kutlamanın, düğün yemeğinin başında “gürültü ve hareketlenme başlamadan önce” – yani – “yemeğe oturmadan önce”, gerçekleşmesi gerekiyordu.
Hiç kuşkusuz, eski dönemlerdeki Skal gelenekleri, bugünkünden çok daha ciddi anlamlar taşıyordu. Ortaçağ toplumunda, tebaalar krala veya feodal lorda bağlılık yeminlerini “Skal” Kadeh kaldırma yöntemiyle kesinleştirirlerdi.
Bu âdet İskandinavya’nın her yerinde çok yaygındı.
D.4. Ancak, bütün Skaldaşlar için, Skal usulü Kadeh kaldırma, her geçen gün daha da güçlenen derin arkadaşlık duygusunu simgeleyen derin bir anlam taşımalıdır. Dünyanın her yerinde tüm üyeler tarafından tanınmalıdır. Yıllar içinde, Skal Hareketinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. Çeşitli ülkelerde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Ama geleneksel olarak Skal Kadeh Kaldırma yöntemi şöyledir:
“Dünyadaki tüm Skal Kardeşlerimize/ Dostlarımıza; Mutluluk, Sağlık, Dostluk, Uzun Ömür, Skal!”.
D.5. Uygulamalar değişmektedir, bazı ülkelerde kadeh kaldırma etkinliğin başında yapılmaktadır, bazı ülkelerde etkinlik sırasında ve bazılarında da etkinliğin resmiyeti ile rahatlama arasındaki çizgidir – bunların hepsi geçerlidir. Önemli olan, bu kadeh kaldırma işleminin her hangi bir toplantının formalitelerinin önemli bir parçası olduğunun kabul edilmesi ve dünya çapında bir dostluğun parçası olduğumuzun anlaşılmasıdır. Sonuç olarak, etkinlikte bulunan en üst düzey Skal yetkilisi dünya çapındaki Skal Kadeh kaldırması işlemini yapmalıdır. Skal Kadeh Kaldırma işlemi üç resmi dilin her hangi birinde yapılabilir ve etkinlik uluslar arası yapıdaysa, uygun olduğu takdirde, üç dilde de gerçekleştirilmelidir. Bir kulüp içinde, Skal Kadeh Kaldırma işleminin, uygun bir şekilde tercüme edilerek, yerel dilde yapılmasına izin verilebilir.
D.6. Etkinlik boyunca birkaç kez bağırılarak söylendiğinde ve özellikle Skal Hareketinin yabancısı olan insanlar bulunduğunda, değerini ve önemini kaybetmektedir. Resmi Skal Kadeh kaldırma işlemi, her hangi bir etkinlikte, öncelikle yapılmalı ve sonra, eğer başka şekilde kadeh kaldırma geleneği varsa, bu da etkinlik sırasında sadece bir kez yapılmalıdır.
D.7. Skal geleneklerinin incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tekerlemenin de yüzyıllardan beri Kuzey ülkelerinde söylendiğini ortaya çıkarmıştır.
“Sizin sağlığınıza, benim sağlığıma ve bütün güzel kızların sağlığına.”
 
SKAL  ROZETLERİ
 
E.1.  Skal International tarafından temin edilen ve üyeler tarafından kullanmasına izin verilen altı çeşit resmi rozet bulunmaktadır:
 • Mavi üyelik rozeti
 • Genç Skal üyelerinin yeşil üyelik rozeti
 • Uluslararası Konsey üyelerinin kırmızı rozeti
 • Skal International’ın Onur Üyeleri tarafından takılan gümüş rozet
 • Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takılan altın rozet
 • Skal International’ın eski Başkanları tarafından takılan, defne halkalı altın rozet
 • Skal International’ın Onursal başkanları tarafından takılan, defne halkalı, pırlantalı altın rozet
E.2. Buna ek olarak ve iç tüzük uyarınca, Kulüp Başkanları, Ulusal Komiteler ve Bölgesel Komitelerin görev zincirleri, başkanlık yapan ev sahibi Kulüp, Ulusal Komite, Bölge Komitesi veya Yönetim Kurulu görevlilerinin de kendi görev zincirlerini takması şartıyla, tüm resmi etkinliklerde takılabilir.
E.3. Zincirlerin tasarımları değişmektedir ve aslında, dünyadaki farklı kültürel yaklaşımın dekoratif bir resmi halindedir.
E.4. Tek sınırlama, zincirlerin, ya da  diğer Skal işaretlerinin uygun kalitede olması; Tüzel Kimlik Kılavuzuna uygun bir Skal armasına sahip olması;  ilgili Kulüp veya Ulusal / Bölgesel komiteyi ve simgelediği görevi  belirtmesi zorunluluğudur. Aksi halde, bu zincir, rozet ve süsler, özel Kulüp ortamları dışında kullanılamaz.
E.5. Skal Materyali üretildiği zaman, Skal logosunun tüzel tasarımına özel özen gösterilmelidir, zira uçak, deniz, vb simgelerde bir çok hata yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Skal Tüzel Kimlik Kılavuzuna bakılmalıdır.
 
SKAL INTERNATIONAL’IN KULLANILACAĞI ZAMANLAR
 
F.1.  Skal’ın uluslar arası resmi adı “Association Internationale des Skal Clubs (A. I. S. C. – Uluslar arası Skal Kulüpleri Birliği)’dır. 1994 yılında işletme ve pazarlama adı olarak “Skal International” deyimi ortaya çıkmıştı. Bu ikinci adın dünya çapında bir bütünsel varlık olarak tüm Harekete atıfta bulunduğu bilinmelidir ve gerçekten de pazarlama koşulları değişebilir, bu nedenle, zamanla bu isim de değişebilir, ama  A. I. S. C kalıcıdır. Bütün isimlerin ve logoların kullanımı, Tüzel Kimlik Kılavuzunda belirtilmektedir ve bütün antetler, kartvizitler ve basılı materyalin, basılmadan önce bu doğrultuda kontrol edilmesi gerekmektedir. Her hangi bir kuşku durumunda Genel Sekreterlik bürosuna danışılmalıdır.
 
TOPLANTILARIN YÖNETİMİ
 
G.1. Toplantıların yönetimi ister istemez yerel adetler ve prosedürlerden etkilenecektir ve bu, Uluslar arası / Ulusal / Bölgesel ve Kulüpler düzeyinde Tüzükte yürürlüğe konulacaktır. Amaç, her zaman en yüksek profesyonel iş standartlarına göre ve Tüzükte belirtilen standartlara uygun olarak yönetilmelerini sağlamak olmalıdır.
G.2. Gündemler derlenmeli, teklifler düzgün bir şekilde yapılmalı, desteklenmeli ve oylanmalı ve resmi tutanaklarda doğru bir şekilde kaydedilmelidir.
 
ULUSLAR ARASI SKAL MARŞI
 
H.1. Çoğu zaman Skal üyeleri, Uluslar arası bir Skal Marşı olduğunun farkında değildir. “Skal Marşı”, Dünya Skal Kongresinin Açılış Töreninde kullanılmaktadır ve birliğimizin dış göstergesi olarak kullanılmaktadır.
H.2. Dünyanın her yerinde, Skal hareketinin her düzeyinde, uygun Skal etkinliklerinde de kullanılabilir ve aslında kullanılmalıdır.
H.3. Her ne kadar üç resmi dilde sözler farklılık gösterse de, müzik aynıdır ve bu nedenle kullanımda fazla sorun yaratmamalıdır.
H.4. Marşın tarihi 1949 yılına, X Skal International Kongresinin Cote d’Azur’da düzenlendiği zamana gitmektedir. Önemli etkinliklerden biri Monte Carlo’da Hotel de Paris’te düzenlenen Gala Yemeğiydi ve müzik ilk kez burada çalınmış, sözler Monte Carlo orkestrasının baş vokalisti tarafından söylenmişti. Bestecisi Aime Lartigau’ydu ve eser, beş ay önce tahta çıkan ve Kongreyi çok destekleyen Ekselansları Prens Rainier III’e adanmıştı.
Lütfen güvenlik kutucuğunu işaretleyin 018protokol-klavuzu 1protokol-klavuzu,, 0 sub tr