Ömür Çağlar Burs Fonu

Fon kurma fikri (2005 – 2007) Ulusal Komite Başkanı Melike DOĞRUER dönemindeki yönetimde (Savaş GÜRSEL, Atilla KARABURÇAK, Ali ACUNDAŞ  ve Kamer RODOPLU ) arasında bir sohbet esnasında doğmuştur.
 
Başlangıçta konuşulan FVF (Florimond VOLCKAERT FONU) türünde bir yardımlaşma fonu idi.
 
30 Nisan 2005 Alanya Ulusal Komite Toplantısında, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere, turizm ve otelcilik alanında yüksek öğrenim gören gençlere destek olmak amacıyla, burs uygulamasına geçilmesi kararlaştırmıştır.
 
İlk bağışlar: 10.11.2005 tarihinde, Savaş GÜRSEL 1.500,- Ali ACUNDAŞ 1.500,- Salih ÇENE 200,- Bodrum Kulübü 375- ve Ankara Kulübü 200,- Toplam 3.775,- TL şeklinde olmuştur.
 
Uluslararası Skål Dernekleri Federasyonu, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere, turizm ve otelcilik alanında yükseköğrenim gören gençlere destek olmak amacıyla, burs uygulamasına geçmeyi kararlaştırmıştır. Bu uygulama, SKÅL’ın turizm eğitime verdiği önemin bir göstergesi olurken aynı zamanda Türkiye’de turizmin gelişimine katkı sağlayacak bireylerin yetişmesini teşvik etmektedir. Burslar, Dünya ve Türk SKÅL Hareketine büyük hizmetleri geçmiş Ömür Çağlar’ın ismini taşımaktadır. Ömür Çağlar Bursu bir “Gereksinim bursu” olup, içerik olarak Federasyon Burs Komitesi önerisi ve Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile çeşitlilik ( kitap, yemek, yurt bursu vb.) gösterebilmektedir.

Ömür Çağlar Bursu Fonu (ÖÇBF),  Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu tarafından üye aidatlarından ve bağışlarından oluşturulan fondur. Her yıl Eylül-Haziran tarihleri arasında o sene USDF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda burs, kulüpler tarafından önerilen ve ÖÇBF komisyonu tarafından seçilen öğrencilere ödenir. Bursiyer öğrenciler burs için gerekli koşulları sağladıkları müddetçe okulları bitene kadar her yıl bursa başvuru yapabilmektedirler. Bursiyer adaylar başvurularını en yakın kulübün yönetim kuruluna yaparlar. Kulüpler; başvuruları ÖÇBF Komitesi’ne iletmekle ve bursu kabul edilen öğrencilerin durumlarını takip etmekle yükümlüdürler. Bursiyerlerin Young Skål olarak kulüplere kazandırılması hedeflenmektedir.
 
ÖÇBF komisyonu USDF Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve üç kişiden oluşmaktadır. Bu komisyon tüm kulüplerden gelen burs başvurularını toplar ve değerlendirir. Seçilen öğrenci listelerini Yönetim Kuruluna sunar. Gerekli koşulları yerine getiremeyen bursiyerlerin bursları kesilmektedir.
 

ÖÇBF Komisyon Üyeleri
Özen Kırant YOZCU (Skål İstanbul Kulübü)
Merih KIRLI (Skål Marmara Kulübü)
Gökçe YÜKSEK (Skål Eskişehir Kulübü)

 

Burs Başvuru Formu için lütfen tıklayınız...

Burs İlke ve Kuralları için lütfen tıklayınız...

Lütfen güvenlik kutucuğunu işaretleyin 019omur-caglar-burs-fonu 1omur-caglar-burs-fonu,, 0 sub tr